Klasse 5 B på Midtbygda skole har en litt annerledes skoletime. Her fortelles det historier fra Afrika. Det synges afrikanske sanger om kjærlighet. 21 elever sitter musestille. Alt foregår på engelsk, og noen av elevene synes riktignok det er litt vanskelig å holde tråden, men det er artig med en slik time.

Følg RHA på Facebook.

Det er Hizzaya og John fra Uganda som for anledningen har tatt plass bak kateteret.

Til daglig driver Hizzaya og John prosjektet UPLIFT (Uganda Programme of Literacy for Transformation) i Uganda, der det handler om å lære befolkningen å lese og skrive.

– I løpet av ett år har 97 prosent klart det, forteller May-Lill Thorkelsson.

Hun er med i Venner av UPLIFT i Norge (VUP) og dertil lektor på femte trinn på Midtbygda skole.

Lærer ungdom å lese

UPLIFT har sitt virke i West Nile-regionen – det aller fattigste området i Uganda. Her fungerer ikke skolen i det hele tatt.

Likevel har altså 20 000 voksne lært å lese og skrive. Fire av fem er kvinner.

«Tenk hvilken forskjell det blir for en kvinne i en avsides landsby å kunne skrive et brev, tolke en resept for syke barn, lese en avis, eller lage et enkelt regnskap for torghandel. Eller hjelpe et barn med skolearbeid?»
Det står å lese på hjemmesiden til Venner av UPLIFT i Norge, upliftvenner.no.

I løpet av de siste 15 årene, har Hizzaya, John og resten av UPLIFT utviklet en metode for å lære folk å lese og skrive på svært kort tid.

– Som rektor i røykenskolen synes jeg det er morsomt å bidra til utviklingen i Uganda, sier Thorkelsson.
Derfor inviterte hun UPLIFT til Norge og til Røyken. Den norske venneforeningens formål er å spre informasjon og skaffe til veie økonomiske midler som UPLIFT trenger for å opprettholde sin innsats og nå stadig flere.

– Sammen har vi laget en visjon for å lære ungdom fra 11-12-årsalderen å lese og skrive gjennom et treårig løp, forteller Thorkelsson.

FNs Tusenårsmål

I FNs Tusenårsmål (1990 – 2015) står fattigdomsbekjempelse sentralt. En nøkkel i kampen er å redusere andelen av verdens fattige som ikke kan lese og skrive.

I Uganda ble nasjonalt mål satt til en halvering av analfabetismen i landet.