Sjokkrapporten kom i etterkant av at en pårørende til en beboer på Bråset oppdaget sin mor sittende i sin egen avføring, uten å ha fått mat. Andre ganger har den samme mannen kommet inn på rommet til morgen, hvor alt tydet på at det var lenge siden noen av de ansatte hadde vært innom for å gjøre stellejobben. Dette opprørte vedkommende så mye at han skrev sin egen rapport for å varsle myndighetene. 

Uforsvarlig drift

Fylkeslege Ketil Kongelstad undersøkte selv forholdene ved Bråset og kommer med en knusende kritikk av demensavdelingens forhold. - Vi har konkludert med at tjenenesten som blir gitt ved de avdelingene vi har hatt tilsyn med ikke er forsvarlige, sier fylkeslegen. Han understreker at rapporten ikke går på enkeltansatte, men at det i bunn og grunn er et ledelsesproblem.

- Røyken kommune, som en av eierne, følger ikke godt nok med. Det er en uforsvarlig drift av de avdelingene vi har hatt tilsyn ved, og bemanningen er ikke tilpasset tyngden i pleiebehovet, sier Kongelstad.

Rapportens avvik sier svart på hvitt at Bråset bo- og omsorgssenter ikke yter forsvarlige tjenester.  Tilsynet er gjort ved to av totalt 12 avdelinger på institusjonen. Kongelstad fastholder likevel på konklusjonen at institusjonen som helhet ikke er god nok. - Hvorfor skal vi tror det er annerledes ved de andre avdelingene, spør fylkeslegen.

En måneds frist

Rapporten er nå sendt til Røyken kommune for gjennomlesning. De er blitt gitt en ukes svarfrist på eventuelle faktafeil. Deretter har de en måned på seg til å komme med en plan om hvordan avvikene skal rettes opp.

- Vi vil imidlertid påpeke at det må vurderes om det er aktuelt å sette inn strakstiltak for å sikre pasienter forsvarlig omsorg, spesielt på langtidsavdelingen, sies det i rapporten. Fylkeslegen har god tro på at kommunen vil ta tak i situasjonen og rydde opp så helse- og omsorgstilbudet på Bråset blir godkjent.

- Vår erfaring er at det vi påpeker rettes opp og vi forventer at de begynner med dette arbeidet umiddelbart, sier Ketil Kongelstad.

Sviktet

- Dette er helt klart for dårlig, og dette dreier seg om elementære mangler. Så det er nesten så vi må være glade for rapporten så vi vet hva vi skal rydde opp i, sier Eva Høili, leder i Røyken kommunes helse- og omsorgsutvalg.

Det er også nettopp denne tilbakemeldingen politikerne har etterspurt flere ganger, og Høili mener politikerne i mange tilfeller ikke vet noe som helst om hvordan forholdene på Bråset egentlig er.

- Den dialogen mellom kommunen og Bråset har vært for dårlig. HO-utvalget har etterspurt informasjon om situasjonen og eventuelle avvik. Som politikere vet vi ingenting, så den informasjonen har vært for dårlig, sier hun.

Helse- og omsorgsutvalget møtes om en uke, og Høili garanterer at saken vil bli tatt opp til debatt da.

- Det overordnede ansvaret som Røyken kommune har, har sviktet. Hva som har skjedd kan ha bakgrunn i mye, deriblant økonomi, men dette er rutiner og systemer som skal være på plass uansett, sier hun.