Røyken brann- og redning fikk melding om brannen klokken 16.18. Meldingen ble ringt inn av en brannmann som var i området og så røyk velte ut av garasjen innerst i Kleiverveien ikke langt fra Røyken sentrum.

Fikk raskt kontroll

Brannvesenet slo full alarm og rykket ut med tre biler, en kommandobil og rundt ti mann. I tillegg var politi og ambulanse på plass.

- Da vi ankom var det flammer og røyk i garasjen, og vi var en stund usikre på om den hadde spredd seg til garasjeloftet, sier varabrannsjef Tom Folvik.

Brannvesenet måtte borre hull i veggen og bruke slukkespyd for å dempe varmen før dørene ble åpnet, og dette hadde god effekt.

Brant i bil

Det var også en stund usikkert om det ble oppbevart propan i garasjen, men dette ble avkreftet av huseier, som var hjemme.
- Da vi tok oss inn i garasjen, var det bare bilen det brant i, sier Folvik.

Huseieren hadde kommet hjem bare en halv time før alarmen gikk, og bilen sto til ladning.
- Det er for tidlig å uttale seg om årsaken til brannen, men vi kan med ganske stor sikkerhet si at den startet i bilen, sier Folvik.