Andreas Jenstad i FAU ved Sydskogen skole holdt appell foran de rundt 200 fra Sydskogen som var med på fakkeltoget foran Røyken formannskap.

Budskapet var umulig å misforstå: Sydskogens innbyggere aksepterer ikke en nedleggelse av skolen.

- Vi mener læringsforholdene er best på nærskoler. På storskoler vil ikke barna våre få den samme tilretteleggingen og de blir ikke sett like godt. Vi forstår at ikke alt som teller kan telles, sa Jenstad til de folkevalgte.

Uryddig prosess

Vel inne fra kulda, måtte representantene i formannskapet ta en diskusjon om saken. Ikke selve saken om en eventuell storskole, men heller å se på prosessen i saken og spørre seg selv om den har vært ryddig nok.

-  Jeg var på infomøtet på både Torvbråten og Sydskogen, og jeg berømmer rådmannen for ryddig og saklig fremstilling. Problemet, som jeg tok opp i oppvekstutvalget, og møtes med etter nyttår, er at spørsmål fra befolkningen til administrasjonen besvares med at “dette er et politisk initiert spørsmål, og administrasjonen kan ikke besvare dette”.  Innbyggerne har en følelse av at vi som politikere har bestemt oss for en løsning, og at vi presser på. Det er ikke sant. Beslutningen er ikke tatt. Ikke i Høyre, og jeg tviler den er tatt i de andre partiene også, sier Ida Malthe-Sørenssen (H).

Rundt bordet ble frustrasjonen over hvordan de folkevalgte ble sittende igjen som Svarteper delt.

- Vi får denne saken til behandling, og jeg vil ikke kommentere saken i dag, siden den ikke er på sakskartet.  Men prosessen vært uryddig for å si det mildt. Vi må rydde, og sørge for at prosessen herfra blir så ryddig som den kan bli så vi får en skikkelig behandling av saken, sier Børre Pettersen (Ap)

Saken skal opp til politisk behandling senere i år, etter at innspillene fra høringsrunden, som ble avsluttet 15. januar, er tatt med i saken.