Ifølge politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen ved Røyken og Hurum lensmannskontor ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på hva som foranlediget drapet på kvinnen. Det var den siktet som selv meldte inn drapet mandag kveld.

Begge de to skal ha bodd på Sand gård, men politiadvokaten går ikke nærmere inn på hvorvidt de to arbeidet ved gården.

Relasjonen mellom de to kommenteres heller ikke av politiet.

- Både avdøde og siktede er, så langt vi har bragt på det rene, rumenske statsborgere. Vi har ganske klare formeninger om hvem avdøde er og hvilken relasjon hun har til den antatte gjerningsmannen, men i og med at vi ikke har fått en sikker identitet, går vi ikke ut med mer informasjon om dette, sier Svane Mathiassen.

Midlertidige bopeler

Foruten den avdøde kvinnen og den siktede, har tre andre personer - også de med rumensk bakgrunn - blitt avhørt av politiet. De tre skal ha vært tilstede mandag kveld og kan derfor kaste mer lys over hva som skjedde forut for drapet. Samtlige skal ha en tilknytning til gården.

Ifølge lensmann i Røyken og Hurum, Reidar Foss, har Hurum kommune sørget for midlertidige bosteder til de som bor ved gården inntil bygningen hvor drapet skal ha skjedd er frigitt etter tekniske undersøkelser.

- Det er veldig godt at kommunen ordnet boliger på så kort varsel, og vi har vært opptatt av å gi den nødvendige informasjonen for å unngå unødvendig frykt blant befolkningen, sier Foss.

Det er lensmannskontoret i Røyken og Hurum som har etterforskningsansvaret.

- Nå har vårt distrikt fått en del saker den siste tiden, men vi skal klare dette her. For vår del har vi også muligheten til å tilkalle bistand hvis det skulle være nødvendig, sier Foss.

Tirsdag var personell fra Kripos på Sand gård for å bistå med tekniske undersøkelser.

Avkrefter skytevåpen

Politiet avkrefter at drapet har skjedd med skytevåpen. Kvinnen skal ha blitt påført ytre skader, men hvorvidt dette har sammenheng med bruk av andre typer våpen ønsker politiet ikke å gå nærmere inn på.

Politiet er fremdeles interessert i tips og ber publikum med informasjon som kan knyttes til hendelsen kontakte politiet på 02800.