– Vi har gått fra å være en middelmådig kommune til å være i toppsjiktet. Grunnen til oppgangen skyldes i stor grad at vi har utrolig flinke ansatte, samtidig som tverrfaglig innsats i hele Familiens hus, og samarbeid med skoler og barnehager har vært et viktig bidrag, sier virksomhetsleder Nina Terese Riis ved Familiens hus i Hurum kommune.

Barnet får mer å si

Samtidig har kommunen i flere år jobbet hardt med å snu kraftig merforbruk og bedre kvaliteten i barnevernstjenesten. Leder for barnevernet, Bente Pallin, sier det også har vært viktig å få ned saksbehandlingstiden.

– Vi har ikke hatt brudd på saksbehandlingstiden siden 2012. Jeg tror dette er med på å få oss høyt opp på kommunebarometeret, sier Pallin.

Barnevernet i Hurum har også jobbet mye med å heve kompetansen til de ansatte og evaluere hjelpetiltak.

– Vi har samarbeidet med KS hvor vi har jobbet med brukermedvirkning. Det har vært viktig for oss å få med barna, og at de skal kunne si sin mening i saker, forteller Pallin.

Barnevern i null

Barnevernet i Hurum har lagt opp til at barna skal være det Pallin kaller informanter i sin egen utredning, og hva barna har behov for.

– Når vi har ulike tiltak inne, skal de være med å utforme målene i tiltaket. Vi har også et evalueringsopplegg der foreldre og barn får si hvordan det har gått, basert på målene som er satt, sier barnevernslederen.

De har også blitt flinkere til å evaluere seg selv, og i år ser det ut til at barnevernet går i mer eller mindre null på budsjettsiden etter flere år med millionavvik. Noe av årsaken til at budsjettene ser ut til å holde i år, er at de har satset mer på familieråd og mindre på svært dyre institusjonsplasseringer.

– Vi hadde på det meste 11 institusjonsplasseringer i 2011, men nå er vi nede i to. Med familieråd kan vi enten unngå plasseringer, eller så har barnet fått sin plass hos en i familien. Det er ofte en mer skånsom løsning for barnet, sier Pallin.