Vedtok å flytte vinterferien

Fellesnemnda i nye Asker kommune vedtok å flytte vinterferien for Røyken og Hurum.