SV: - Det er langt fra Tofte til Billingstad

De kjempet hardt mot kommunesammenslåingen, men når det nå er blitt en realitet, er det viktig for nye Asker SV å får gode og likeverdige tjenester i hele den nye storkommunen.