Nå er det bestemt: Røyken og Hurum blir en del av Oslo Vest

Tidligere er det bestemt at Røyken og Hurum skal bli en del av Oslo politidistrikt fra 1.1. 2020. Nå har politiet foretatt en grensejustering som gjør at Røyken og Hurum faller inn under Oslo Vest politistasjonsdistrikt.