Arbeidet med kommunesammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker er godt i gang, og jobben med å utforme nytt kommunevåpen er i gang.

– Vi inviterer alle som har ideer til å sende inn forslag, sier Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen fra Røyken Arbeiderparti. Hun leder delprosjektet «Felles kultur, identitet og symboler», og leder juryen som skal vurdere forslagene til kommunevåpenet sammen med ordførerne i de tre kommunene.

Les også: Fellesnemnd for Viken fylkeskommune er etablert

Frist 31. januar

– Den nye kommunen skal hete Asker, og sammenslåingen skjer 1. januar 2020. Vi må ha nytt kommunevåpen klart i god tid, så vi starter konkurransen allerede nå. Vi har satt en frist den 31. januar 2018, sier Hartviksen-Oksholen.

Juryen håper på stort engasjement blant innbyggere, ansatte, skoler, barnehager, næringsliv, lag, foreninger og alle andre som har gode ideer.

– Det trenger ikke å være et ferdig tegnet kommunevåpen, det er anledning til å sende inn tegning eller beskrivelse av en idé for hvordan kommunevåpenet bør se ut. De beste forslagene blir premiert, og vinneren blir kommunens nye offisielle kjennemerke, framholder Hartviksen-Oksholen.

Les også: – Kultur er den store vinneren i budsjettet

Folkeavstemning

Det ligger informasjon om hvordan man deltar på kommunenes hjemmesider. I korthet går reglene ut på at man tegner et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A4-ark. Våpenskjoldet fylles så ut med motivet som du mener bør symbolisere kommunen. Forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert. I tillegg ber juryen om at du skriver en kort tekst som beskriver og begrunner hva som er foreslått. Tegning med begrunnelse, navn, adresse, telefonnummer og e-post sendes til: [email protected]

Når fristen er gått ut, vil juryen plukke ut og rangere ti finalister.  Disse vil bli profesjonelt grafisk utformet og presentert i en folkeavstemning. Til slutt vil fellesnemnda velge en vinner.

Vinneren av konkurransen får 25 000 kroner, mens de to øvrige finalister får 10 000 kroner og plassene fra fire til ti får 1000 kroner hver.

Les også: Alle får ny båtplass etter at Tandberg Eiendom sa opp avtalen

Hovedregler

  • Motivet må være lett gjenkjennelig og representere den nye kommunen på en god måte.
  • Farger: Velg blant disse: Sølv (Hvitt), Gull (gult), Grønt, Blått (Det er bestemt at det skal brukes farger fra kommunevåpnene til Hurum, Røyken og Asker.)
  • Fargene bør gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer.
  • Motivet bør fylle skjoldflaten godt, være forenklede og uten unødvendige detaljer.
  • Våpenet bør være enkelt å kjenne igjen i fart i trafikken, på avstand og i lite format.
  • Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
  • Forslagene må være levert innen 31. januar 2018