Stort møte om kyststi over Grundvik

MØTE: Det blir møte om kyststi 9. februar.Ill.Foto

MØTE: Det blir møte om kyststi 9. februar.Ill.Foto

Artikkelen er over 3 år gammel

Planavdelingen i Røyken kommune inviterer grunneiere og direkte berørte parter til et medvirkningsmøte om kyststi over Grundvik. Møtet er torsdag 9. februar.

DEL

Det skriver Røyken kommune på sine hjemmesider. Formannskapet vedtok i juni i fjor at det skal settes i gang arbeid med detaljregulering av kyststi over Grundvik. Bakgrunnen er at det mangler en sammenhengende kyststi mellom Nærsnes og Slemmestad.

Bakgrunn og status

Grunneiere og direkte berørte parter inviteres til et medvirkningsmøte og befaring i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Her blir det en kort orientering om bakgrunnen for planarbeidet og status i saken og besiktigelse av Grundvikveien.

På grendehuset

Deretter samles man på Nærsnes grendehus hvor det blir oppsummering og mulighet for å komme med tilbakemeldinger og forslag til avbøtende tiltak.

Har du innspill, spørsmål eller merknader til varslingen om oppstart av detaljregulering? Send dem til postmottak@rkn.no. Vi ber om at du påfører saksnummer 17/31, skriver kommunen som ønsker innspill innen 15. februar.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling.

LES OGSÅ: – De må rydde opp

Artikkeltags