Søndag 14. oktober ble det flotte kirkeskipet som er på plass i taket i kriken, innviet.

Alf-Åge Hansen i Nærsnes kirkeforening forteller at kirkeskipet er en gave fra Lars Wiig Østensen fra Nærsnes.

- Nærsnes kirkeforening har etter søknad til menighetsråd og biskopen i Tunsberg, fått skipet hengt opp i kirken, forteller Hansen.

Begivenheten ble høytidelig markert med kulturelle innslag, informasjon om skipet og sang av Hege Høisæter som ble akkompagnert av kantor Annette Nordmo.

 

Skrev dikt

Soknepresten i Slemmestad og Nærsnes, Marita
Bjørke Ådland, urframførte et selvskrevet dikt om kirkeskipet. Nærsnes kirke er den eneste kirken i Røyken som har et kirkeskip i kirkerommet.

Her er diktet til sognepresten:

Til kirkeskipet i Nærsnes kirke


Kirkeskip i hellig rom

reiser gjennom år og tider

ser vår glede, når vi lider

på vår reise som går mot øst.Mennesker i kirkens rom

reiser gjennom år og tider

kirken rommer alle sider

ved vår reise som går mot øst.Kirkens skip er livets bilde

vi er sammen på et hav,

kirkens ord er livets nav

i vår reise som går mot østSkipet går mot soloppgangen

På sin ferd mot evigheten

seglets vind er kjærligheten

på vår reise som går mot øst.Skipet henger i vår kirke

blir en del av reisen vår,

viser retning, hvor vi går:

til soloppgangen som er i øst.

Marita Bjørke Ådland