Disse har startet ny bedrift i sommer

Her er oversikten over nyregistreringer i Røyken og Hurum så langt i juli.