Seks nye bedrifter den siste uken – to konkurser og fire slettinger

Her er næringslivsloggen for Røyken og Hurum den siste uken: