Kun to foretak gikk konkurs på halvøya i desember

I desember 2019 ble det registrert to konkurser på halvøya, eller det som var Røyken og Hurum kommuner.

DEL

Oversikten fra Foretaksregisteret viser at to foretak gikk konkurs i den siste måneden i 2019. De to er:

Enkeltpersonforetaket Exposure studio, Tofteveien 18, 3483 Kana. Innehaver: Espen Herman Groven.

Buskerud bygg AS, Åsveien 21, 3475 Sætre, som drev med oppføring, renovering og rehabilitering av bygg, tømrerforretning og andre forhold som naturlig tilhører dette. De drev også med utleie av personell til bygge- og anleggsbransjen, kjøp, salg og utleie av eiendom, investering i aksjer, samt alt som hører naturlig til disse punktene. Selskapet kan delta i og/eller sammen med selskap med tilsvarende virksomhet. Daglig leder var Frode Johannes Munkeby.

Artikkeltags