Næringssjefen i nye Asker: - Vi må ha investeringsklare areal og bruke vår innkjøpsmakt

Det er oppskriften næringssjef Asbjørn Flo mener må til for å lykkes med målet om å bli landets beste kommune på næringsutvikling.