Asker Næringsforening er etablert: – Nå må vi løse lederkabalen

– Det har vært en krevende prosess fram mot etablering av foreningen, og nå må vi løse lederkabalen, sier nyvalgt leder Erling Nilsen i det som heretter heter Asker Næringsforening.