Blant postene på programmet var lokalisering av administrasjonssentre for den nye fylkeskommunen som blir landets største med 1,2 millioner innbyggere. Fra før er det klart at Moss blir hovedsete for fylkesmannen i den nye storregionen.

LES OGSÅ: I dag starter de arbeidet med å etablere Viken

Fredag fattet nemnda et enstemmig vedtak om lokalisering av den nye fylkeskommunen fra januar 2020. Vikens hovedkontor skal ligge ved en togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma, også her i umiddelbar nærhet til togstasjon, med omtrent en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Fleksible løsninger

Ifølge vedtaket legges det til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha likeverdige kompetansearbeidsplasser med gode karrieremuligheter, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling. Og det skal legges til rette for fleksible løsninger som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for og sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen.

Fellesnemnda understreker at eventuelt nye administrasjonsbygg bør være plasseffektive, tilgjengelige, miljøvennlige og nøkterne.

– Vi har klart å samsnakke oss om noe som er så vanskelig som lokalisering. Det lover godt for nye Viken fylkeskommune, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus i en kommentar på Akershus fylkeskommune sine nettsider, akershus.no.

Noe av det vanskeligste

– Vi vet at lokalisering er noe av det vanskeligste vi kan håndtere og ofte noe man forskyver veldig på. Dette har vi tatt tidlig og vi har fått et enstemmig vedtak, det lover godt. Østfold er fornøyd. Det er flere som har strukket seg langt for å få til en løsning, sier Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold til samme nettsted.

LES OGSÅ: Nå kan du være med å lage nye Askers kommunevåpen