Vil ha lokal ordning for plastbåtretur

Utvalg for næringspolitikk i Røyken vil at formannskapet skal bevilge penger til en ordning for retur av plastbåter i kommunen.