Smak av Italia selger restauranten: – Døgnet mitt har bare 24 timer

Smak av Italia forlater restaurantbransjen. Nå er restauranten i Slemmestad solgt.