Lanserer Askers nye smak med hint av ask fra Hurum

To damer med "god smak fra Asker" sendte tre ordførere ut på tur til Tronstad gård med det mål for øye å hente dem et asketre. Storbonden på Tronstad gård hadde gitt utsendingene løyve til hogsten, og resultatet av turen lanseres i Asker torsdag.