Har fått utsatt boplikten i 22 år - Uheldig utvikling, sier Fylkesmannen

Eierne av Engeland gård i Røyken har enda en gang fått fritak fra boplikten, og fritaket er til sammen gitt for 22 år. Fylkesmannen mener dette er en uheldig utvikling og har reagert overfor Røyken kommune.