– Han har en utrolig god helse, men har blitt litt kresen på maten etter hvert som han har blitt eldre, forteller eier Olav Andersen.

Bereist

«Tjukken» elsker å reise med bobil og har vært med familien på mange steder. Helt opp til Alta, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

– Han er veldig sosial og elsker å ligge i fanget og bli kost med, sier Andersen.

Historie

Den tamme katten stammer antakelig fra flere ville kattedyr. Afrikansk bushkatt, Felis Silvestris Lybica, skogsvillkatt og jungelkatt, blant annet. Benrester fra alle disse er funnet i utgravninger fra de første jordbrukssamfunn i Jordan- dalen.

Temmingen av kattene startet for ca. 9000 år siden., da mennesket gikk fra å være samler og jeger til å bosette seg og dyrke jorden.

Han er veldig sosial og elsker å ligge i fanget.

Katten ble brukt som et nyttedyr som holdt gnagere borte fra korn- og matlagre.

I Egypt oppsto det en katekult som varte i århundrer. Katten var hellig og ble etter døden balsamert og lagt i spesielle gravkamre. Det finnes mange godt bevarte kattemumier.

Tamkatter kom trolig til Europa med etruskerne. Til Norge kom de rundt år 1000.

Etter gammel overtro har katten ni liv. Folk leste mange varsler i kattens oppførsel. Vasket den seg kunne man vente gjester. Klatret katten opp i trær kunne man vente seg vind.

Helse

Huskatten de flest av oss kjenner kan bli opptil 10 kilo. I sjeldne tilfeller hele 21 kilo. Drektigheten varer mellom 63- 65 dager og de kan få to kull med unger i året. Rekorden er 19 kull hvorav fire var dødfødte. Tamkatten er en egen rase, men i organisert katteavl deles tamkatten inn i forskjellige varianter som vi kaller raser. Det finnes i prinsippet to hårlengder på katt: korthåret og langhåret, hvorav korthåret genetisk dominerer over langhåret. Kattene kan leve mellom 12- 15 år. Det finnes katter som har blitt over 30 år.

Vet du om noen katter i Røyken og Hurum som er eldre enn «Tjukken»?