Historielaget vil ha en juridisk bindende kulturminneplan

Artikkelen er over 3 år gammel

Røyken historielag stiller seg svært positive til at Røyken kommune har utarbeidet en kulturminneplan som nå er ute på høring.