En million kroner til granitt-brygge

Av

Helt nede ved Drammensfjorden finnes det en liten steinhoggerbolig, «Jonsbu», og en kai av granitt. Nå skal kaia restaureres for en liten formue.

SKAL RESTAURERES: Steinhoggerboligen og granittkaia.

SKAL RESTAURERES: Steinhoggerboligen og granittkaia.

DEL

SISTE SJANSE: Les alt til over påske – for bare 29 kroner

Grethe Utvei er avdelingsleder for allmenn kultur i Røyken. Ettersom steinindustrien har betydd mye for vår kommunes historie, har hun vært ute etter å inkludere dette i forbindelse med den årlige kulturminnedagen. Her kommer den lille arbeiderboligen «Jonsbu» inn i bildet, og selvfølgelig også området rundt.

Følg Røyken og Hurums Avis på Facebook.

Unik steinhoggerbolig

– På gården Vestre Hyggen ligger den eneste gjenværende steinhoggerboligen i Røyken, forteller Utvei.

Steinhoggerboliger ble opprettet i nærheten av arbeidsplassen slik at arbeiderne ikke trengte å reise langt til jobb. Kaia har også hatt mye å si opp gjennom årene. All steinen som ble utvunnet ble fraktet ned hit og sendt til forskjellige steder i Norge og utlandet via båt.

Familiehistorie

Per dags dato er det Merete Hyggen som holder driver gården innen frukt- og eplemostindustri. Det var oldefaren hennes som startet opp steinhoggeriet. Området rundt «Jonsbu» og gården for øvrig inneholder rikelig med granitt, og plasseringen nede ved elva var ypperlig for å drive industriell virksomhet her.

Trenger restaurering

Utvei tok etter hvert kontakt med Merete Hyggen og fortalte om ønsket rundt kulturminnedagen. Hyggen var veldig positiv.

– Merete synes det hørtes spennende ut med et slikt arrangement, men fortalte meg at kaia ikke var trygg å gå på, forteller Utvei.

– Da anbefalte jeg henne å søke om bistand til både kommunen og Norsk kultur-minnefond for å få den restaurert.

Søknaden ble godkjent, og Hyggen fikk bortimot en halv million kroner av kultur-minnefondet. Av kommunen mottok hun en symbolsk sum på 15 000 kroner, og 35 000 kroner av Buskerud fylkeskommune. Egenandelen er på rundt 30 % av de totale kostnadene.

Få spor etter steinindustrien

I Røyken finnes det skriftlig dokumentasjon på steinindustrien.

– Men utstyr, redskap og annet materiell er det dessverre lite igjen av, forteller Utvei.

– Derfor er det fint å vise folk hvor industrien holdt til, og hvordan det fungerte.

Fortsatt tidlig

Selv om Merete Hyggen har fått bistand til restaureringsprosjektet, er de ikke helt i mål med finansieringen.

– Vi venter fortsatt på endelig svar fra de interkommunale landbruksmyndighetene, det vil si søknad om SMIL – midler, forteller hun. I neste omgang er målet å få bistand til å kunne restaurere steinhoggerboligen «Jonsbu» også.

– Vi er positive til å legge til rette for at skoler og allmennheten skal få lov til å komme og se og lære, og at også kommunen etter hvert kanskje kan holde arrangementer her, sier Hyggen.

Artikkeltags