- Vi vil kjempe for mer midler til kirken

KrFs Knut Martin Winther vil kjempe for at Røyken Kirkelige Fellesråd skal få de midlene de trenger for å kunne drifte kirkene forsvarlig.