Røyken kirkelige fellesråd har brukt for mye penger i forhold til budsjett og ber kommunen om en million kroner ekstra for å dekke inn underskuddet i 2018. Rådmannen innstilte på at det skulle gis en ekstrabevilgning på en million kroner til drift og 150 000 til merforbruk på investering.

Nei til utsettelse

Rikard Knutsen (Frp) reagerte kraftig på kirkens økonomistyring. Han foreslo først å utsette saken, men fikk ikke flertall for det. Arbeiderpartiet støttet utsettelsen som falt med fire mot fem stemmer. Dermed fortsatte debatten om Røyken Kirkelige Fellesråds (RKF) økonomi, og Knutsen sparte ikke på konfekten:

– Vi har i flere år sagt at fellesrådet, som var de største pådriverne til å bygge Teglen, vil få vanskeligheter med å finansiere driften. De har i alle budsjettprosesser søkt om ekstrabevilgninger. Så har vi fått en kulturkirke der det ikke er spart på noen ting, og som har sprukket med titalls millioner. Jeg synes ikke fellesrådet greier å synliggjøre et eneste forslag til kutt, sa han og viste til at det er overskridelse på 100 000 kroner på åpningsuka til Teglen.

Les også: Røyken selger presteboligen for rundt seks millioner

Avhende kirkebygg

– Med en sånn type økonomistyring må normalt noen hoder rulle, men slik er det ikke i det offentlige. Men jeg vil gjerne se en sak hvor fellesrådet synliggjøre alle de oppgaver de utfører som ikke er lovpålagt å gjøre. Jeg vet de gjør veldig mye bra, men i alle virksomheter må man skjære til beinet når det er dårlige tider, sa Knutsen og mener at RKF må vurdere om de skal avhende andre kirkebygg.

Knutsen fikk støtte i sin kritikk fra mange hold.

– Vi har også vært betenkt, og har stemt imot kirkebygget underveis av økonomiske grunner. Vi mener kirken gjør mye bra, men dette går på økonomi. Vi vil gjerne ha en bedre oversikt, sa May Sæter Løken (Ap).

Håvard Vestgren (H) var også langt på vei enig med Knutsen.

 

Likviditetskrise

– Kirken må gå gjennom sin portefølje og se hva som er fornuftig å drive med. Vi er innstilt på å komme RKF i møte enda en gang, men det betyr ikke at vi lover noe for 2019, sa han og sa at det er likviditetskrise og folk i kirken skal ha lønn.

Børre Pettersen (Ap) påpekte at det i saken ikke foreligger noen oversikt over hva som er status i det hele tatt.

– Å komme med en forespørsel uten annen begrunnelse enn at det er brukt for mye penger, er for tynt, sa han blant annet.

Lasse Thue (V) støttet også mye av beskrivelsen til Knutsen, og mente RKF må se hvilke oppgaver de må gjøre og hvilke oppgaver de ikke trenger å utføre.

Les også: Teglen skal få nytt flygel til 1,25 millioner kroner

450 overtidstimer

Knutsen repliserte:

– Jeg sier ikke at vi ikke skal bidra, men vi må se en helhet. RKF har blant annet brukt 450 overtidstimer på åpning av Teglen i et større overforbruk. Jeg synes det er skammelig at vi skal sitte her å belønne dette.

Den nye kirkevergen, Øyvor Sekkelsten, fikk ordet og fortalte at RKF har med seg et underskudd fra i fjor som har belastet likviditeten i 2018.

– Så har 2018 vært et ekstraordinært år, men generelt sett er det riktig at RKF er underbudsjettert, sa hun, og la til.

Les også: - Vi får ikke innsikt i kirkens økonomi

Les også: - Kirken er avhengig av de frivillige 

Starte på nytt

– Får vi denne millionen, så kan vi starte på nytt. Nå er situasjonen ganske uhåndterlig, og vi har iverksatt mange omfattende og smertefulle tiltak. Ingen får utbetalt ekstra timer; de skal avspaseres, la hun til.

Vestgren foreslo dermed at man i tillegg til å følge rådmannens forslag om å gi ekstrabevilgningen til RKF på en million kroner, skal be rådmannen framlegge et notat om den økonomiske situasjonen sammen med RKF, og hvordan denne er tenkt løst. Dette skal legges fram i en egen sak. Dette ble til slutt enstemmig vedtatt.

– Kirken har fått ny ledelse, og de må få muligheten til å rette opp dette, sa Vestgren til slutt.