– Nærkirken er utrolig viktig

–Den følelsen jeg hadde uken før viste hvor sterkt en kirke kan stå i et lokalmiljø, sier kateket Ellen Sæle Hansen fra Nærsnes.