De foreslår å redusere antall kirkesogn fra tre til to

Et sogn for søndre Hurum og et for nordre. Det er forslaget fra menighetsrådene i kommunen, med prostens velsignelse.