Det er blitt færre innbyggere i Hurum - og neste år "flytter alle" til Asker

Av

Befolkningstallene per 1. oktober er lagt fram og viser at utviklingen i Hurum har vært klart dårligere enn «vanlig». Også Røyken har røde tall.