Målet er gang- og sykkelvei mellom Auvi og Hyggen – må tas i etapper

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen i Røyken foreslår at det settes i gang reguleringsarbeid av gang- og sykkelvei mellom Gamleveien og Hesthagan i 2019.