Inntektsforskjeller: Kvinnene i Hurum nærmer seg mer

Av

Inntektene til kvinner i Hurum har hatt en større tilnærming til mennene enda enn det vi ser på landsbasis.