Disse startet ny bedrift i Hurum i mai

Her er oversikten over alle som startet bedrift i Hurum kommune i mai måned. Det var 11 nyeregistreringer denne måneden.