Ordførerne i Moss og Horten er enige med Miljøvernforbundet om saken, skriver NRK.

Vegvesenet har startet arbeidet med å utrede bro over Oslofjorden for å avlaste ferjeforbindelsen mellom Moss og Horten, men Miljøvernforbundet ber nå regjeringen glemme planene om gigantiske bruer og tunneler som gjør folk kvier seg for å kjøre i.

De mener at man ikke lenger kan bruke 15–20 milliarder på en bro eller tunnel, men heller bruke pengene på vedlikehold av riksveiene og fylkesveiene.

- Vi må husholdere med oljepengene, og det er enorme etterslep på vedlikehold på veiene, tunnelene og bruene vi har fra før, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet til NRK.

Etterslepet på vedlikeholdet på riksveiene er på 33 milliarder kroner. I tillegg kommer etterslepet på fylkesveiene.

Ønsker seg el-ferjer

Planene om en bro fra E6 via Jeløy til Horten har møtt stor motstand i Moss. Mosseordføreren er enig.

– Dette er ikke noe vi ønsker. Det å få mer miljøvennlige ferger er noe som tvinger seg fram og som vi har sagt over lengre tid at vi ønsker, sier Hanne Tollerud (A).

Men hun ønsker seg fortsatt en avlastning for å ha Norges mest trafikkerte fergesamband gjennom sentrumsgatene i Moss.

– Derfor må en fortsatt fergeløsning innebære at det bygges en vei i tunnel fra fergeleiet til E6, sier Tollerud.

 

– Tror ikke på bru

Ordfører i Horten, Are Karlsen (A), er også skeptisk, og sier han ikke har tro på at det kommer noen bro over Oslofjorden. Han mener en av årsakene er fordi planene om at broen kommer i land sentralt i Horten vil gi store utfordringer med trafikken.

– Jeg er ikke prinsipielt mot, men da må brua komme utenfor byen og andre store prosjekter må fullfinansieres først, som fullføringen av InterCity-prosjektet, sier Karlsen til NRK.