Schulerudgården med både Restaurant Schulestedet og Galleri Holmsbustuene selges

Schulerudgården i Holmsbu er til salgs. Men både restauranten, havnekontoret og galleriene blir.