Foreslår å legge ned Hurum Havner KF

Fellesnemnda i nye Asker har fått et forslag på bordet om å legge ned Hurum Havner KF. Foretakets tjenester legges inn under basisorganisasjonen i den nye kommunen.