Millionsprekk på Bråset: - Sykere pasienter, dyrere medisiner

Rådmannen i Røyken er bekymret for den økonomiske situasjonen ved Bråset bo- og omsorgssenter. Budsjettene sprekker med ca. 10 millioner kroner i 2019.