KOLS: Røyking er ofte en årsak til dannelse av sykdommen KOLS (kronisk obstruktiv Lungesykdom). Fler enn fire av fem kols-syke er eller har vært røykere. (Illustrasjonsfoto)

Det finnes ingen god forklaring på hvorfor andelen kols-pasienter varierer, men det er store forskjeller - også lokalt

Stadig flere får Kols, og statistikken fra Helsedirektoratet er lite oppløftende. Den viser at én av 35 har fått diagnosen i Norge. I Røyken er statestikken likevel ikke like ille. Her er andelen noe mindre enn «normalen».
Publisert