Pasientombudet om funksjonshemmede Michaels situasjon: – Det ser ut til at Asker kommune har brutt forvaltningsloven

– Han har behov for hjelp, og lovfestet rett til BPA. Da kan han ikke bare fratas rettighetene sine på denne måten, sier Pasient- og brukerombudet om Asker kommunes vedtak om å fjerne BPA-ordningen til Michael Nuth.