Med 300 bamser på lasset dro Frisk Asker til sykehuset i Drammen: – Det er her den viktige kampen utkjempes

Frisk Asker-spillerne dro på ingen måte til Drammen sykehus for å få behandling, snarere tvert om. Med barneavdelingen som mål hadde de med over 300 bamser som skal få bli igjen til glede og trøst for de små som må være der.