Skal bosette 20 flyktninger i 2019

Kommunestyret i Røyken har enstemmig vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2019. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

DEL

Det er ifølge rådmannen i Røyken ventet at kommunen vil motta en anmodning fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om mottak av flyktninger for 2019. Kommunen er godt forberedt på, og i stand til, å bosette 20 flyktninger med tillegg av familiegjenforeninger i 2019.

Kommunens budsjett for 2019 legger opp til mottak av 20 flyktninger med tillegg av familiegjenforeninger, det vil si en videreføring av antallet fra 2018.

I november 2017 ba IMDi rundt halvparten av landets kommuner om å ta imot 440 flyktninger i 2018. Siden den gang har bosettingsbehovet økt og kommunene ble i juni 2018 bedt om å bosette ytterligere 950 flyktninger, i alt 5350 flyktninger.

Økt behov

Det økte bosettingsbehovet skyldes først og fremst en økning i antallet overføringsflyktninger Norge skal ta imot i 2018. Antallet flyktninger det er behov for å bosette i 2018 inkluderer 270 enslige mindreårige. Til sammenligning bosatte kommunene over 10000 flyktninger i 2018, 700 av disse var enslige mindreårige.

Les også: –Slike treff trenger vi

Artikkeltags