Mange nestenulykker: - Her skal det endelig ryddes opp

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) tok med seg veivesenet og fylkeskommunen på befaring sammen me lokalbefolkningen. - Pengen er bevilget, sett i gang, sa han. Nå skal veikrysset ved Toftebråten bli trafikksikkert for barn.