Fellesnemnda ber kommunene gi tilskudd til tre festivaler

Fellesnemnda ba i siste møte de tre nåværende kommunestyrene bevilge penger til tre festivaler i inneværende år.