Gå til sidens hovedinnhold

En gylden mulighet …

Artikkelen er over 7 år gammel

Kan ledergruppa i Røyken kommune overta den administrative styringen av Hurum kommune?, spør ansvarlig redaktør på kommentarplass i dagens utgave av RHA. Les kommentaren her og si din mening.

Spørsmålet hadde vært helt utenkelig for noen dager siden, men i løpet av den siste uken har rådmann Gudmund Notøy sagt opp sin stilling i Hurum kommune. I går ble det kjent at kommunalsjef Kari Skive Stuvøy også trekker seg tilbake fra sin jobb som kommunalsjef for helse og sosial.
Nå vet vi at det finnes en ganske fersk historikk når det gjelder sammenslåing av de to kommunene. Begge ordførerne var på gli, og mange trodde det skulle bli folkeavstemning om kommunesammenslåing i forbindelse med stortingsvalget i fjor. Men slik ble det ikke, fordi ordfører Rune Kjølstad og hans partifeller i Røyken bestemte seg for å stoppe prosessen.

Følg RHA på Facebook.

Dermed har ikke kommunesammenslåing mellom Røyken og Hurum – eller andre kommuner for den saks skyld – vært så veldig hett tema det siste året.

Å rekruttere nye ledere er både tidkrevende og kostbart

Men temaet er igjen aktualisert etter at kommunalminister Jan Tore Sanner la fram kommuneproposisjon nummer 95s om kommunereform tidligere i vår.

Uten ledelse

Vi går snart inn i ferietid, og Hurum kommune står om få måneder uten kommunal administrativ ledelse. Å rekruttere nye ledere er både tidkrevende og kostbart. For Hurum er dette en stor belastning, først og fremst økonomisk fordi kommunen sliter med overforbruk i millionklassen, men også på andre måter.

Nå må politikerne i de to kommunene åpne sine sinn og besvare spørsmålet

Derfor stiller vi spørsmålet igjen: Kan ledergruppa i Røyken kommune overta den administrative styringen av Hurum kommune?

Nå må politikerne i de to kommunene åpne sine sinn og besvare spørsmålet til kommunenes beste.
Den administrative ledergruppa i Røyken har gjennom de siste årene vist at de har svært god økonomistyring. Seriøse undersøkelser har vist at kommunen er blant landets mest effektive, og økonomien er svært god. I fjor gikk kommunen med mer enn 50 millioner kroner i overskudd – et par titalls millioner mer enn budsjettert. Ikke det at overskudd i en kommune nødvendigvis er et sunnhetstegn, men det vitner i hvert fall om god styring, samtidig som det gir politikerne handlingsrom. Statusrapport for økonomien i Røyken etter første kvartal i år, viser et lite mindreforbruk i forhold til budsjett, mens Hurum på sin side fortsatt styret mot negative millionavvik.

Høy kompetanse

Ledergruppa i Røyken representerer etter hva vi kan se svært høy kompetanse over et bredt felt. Om de har kapasitet til å ta over styringen av Hurum kommune gjennom et inngående samarbeid, vet vi selvfølgelig ikke, men anledningen byr seg i hvert fall i disse dager.

Departementet har  mulighet til å pålegge  samarbeid

Les også: Rådmann slutter

Et av områdene hvor Hurum kommune sliter mest er barnevern. På dette området er overforbruket formidabelt, blant annet fordi det er benyttet en del fosterhjem. Røyken jobber på en litt annen måte og har kontroll på sine utgifter innen barnevern. Et annet poeng henter vi direkte fra stortingsproposisjonen, der det heter at interkommunalt samarbeid er blitt løsningen på de kapasitets- og kompetanseutfordringer som ligger i dagens kommunestruktur. Ett eksempel er barnevernstjenester, hvor små kommuner oppfordres til å inngå interkommunalt samarbeid. Interkommunalt samarbeid står også sentralt i samhandlingsreformen. Også her er kommunene oppfordret til å inngå interkommunalt samarbeid, og Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten mulighet til å pålegge slikt samarbeid.

Deadline

Røyken og Hurum samarbeider allerede på flere områder. Senest er det etablert et interkommunalt selskap for vei, vann og avløp, der Lier også deltar. Hurum kommunes avtroppende rådmann blir daglig leder i dette selskapet.

Les også: Enda en sjef som slutter

Det er ingen tvil om at det vil bli en rekke kommunesammenslåinger i Norge. Med den regjeringen vi nå har, er det ingen tvil om at det vil bli en endring mot større kommuner. Kommunereformen har i så måte en tidsplan. Fram til våren 2016 skal det foregå en del prosesser med Kommunenes Sentralforbund, fylkesmenn og kommuner. Blant annet skal fylkesmennene komme med sine anbefalinger når det gjelder sammenslåing av kommuner. Om et år kommer regjeringen også til å legge fram forslag til nye oppgaver for kommunene. I mellomtiden forventes det at en del kommuner vedtar å slå seg sammen.

Ta sjansen

Men det avgjørende øyeblikk kommer våren 2017. Da skal Regjeringen fremme proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene, og Stortinget skal behandle dette.

Det avgjørende øyeblikk kommer våren 2017

Omorganisering, sentralisering, bemanningstilpasning, effektivisering og omstrukturering. Det er store ord, men de brukes med rette hver dag over hele landet – ikke bare i kommuner, men i store deler av det norske næringsliv.

De er en del av utviklingen – av framskrittet.

Ta sjansen, Røyken og Hurum!

Kommentarer til denne saken