ESA-klage på Oslofjordtunnelen tas ikke til følge

Av

EFTAs overvåkingsorgan ESA fastslår at kravet til hellingsgrad i nye tunneler ikke gjelder for et eventuelt ekstra tunnelløp i Oslofjordtunnelen.