(Drammens Tidende)

BUSKERUD: Forslaget som nå sendes ut på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere, fagforeninger, vernetjeneste, kommunene gjennom dialogmøter, styringsgruppemøter og en skriftlig spørreundersøkelse til ansatte og kommunene.

– For å nå målene i nærpolitireformen med en økt kvalitet i oppgaveløsningen, en mer effektiv ressursbruk og frigjøring av personell til politiets kjerneoppgaver, ses en ny organisering som nødvendig og ønsket.  Kommunen har vært tydelige på at de ønsker et politi som kommer når de trenger det, har god lokal forankring gjennom forebyggende tjeneste og er synlig i nærmiljøet, sier Christine Fossen.

Dette er forslag til Fossen:

  • Drammen politistasjon skal dekke kommunene Drammen, Svelvik, Sande og Lier.
  • Røyken og Hurum lensmannskontor skal dekke Røyken og Hurum.
  • Kongsberg politistasjon skal dekke kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag.
  • Eiker lensmannskontor skal dekke Øvre og Nedre Eiker.
  • Modum lensmannskontor skal dekke Modum, Sigdal og Krødsherad kommune.

I tillegg skal det være lensmannskontor i Nore og Uvdal, Gol og Hemsedal, Hol og på Hønefoss.

Tilrådningen som nå sendes ut på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere, fagforeninger, vernetjeneste, innspill fra kommunene gjennom dialogmøter, styringsgruppemøter og en skriftlig spørreundersøkelse til ansatte og kommunene.

– Det er gjort et grundig forarbeid hvor vi har sett på distriktet som helhet og vurdert hva som vil gi den beste tjenesten i årene som kommer. Det innebærer at vi opprettholder mange politistasjoner og lensmannskontor, men legger ned eller slår sammen andre. Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og en frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal slik rettes mer mot politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker kostnadsdrivende, sier Fossen.

LES OGSÅ: Foreslår å legge ned åtte lensmannskontor