(Drammens Tidende)

DRAMMEN: - Frp-politikere vil kneble kirken i innvandringsdebatten, skriver Magelssen i en pressemelding fredag formiddag.Det er i kjølvannet av den pågående debatten om navnevalg, innvandringspolitikk og kirkens rolle som får prosten til å ta bladet fra munnen.

Etter at Magelssen stilte seg kritisk til Frp-politikerne Morten Wold og Jørund Rytmands uttalelser om populære navn i relasjon til norsk innvandringspolitikk, fikk drammensprosten refs av Lavrans Kierulf (Frp) for å undergrave folkekirken. Dette får nå Øystein Magelssen til å ta til motmæle.

- Surrealistiske eksempler

- Drammen blir et mer og mer flerkulturelt samfunn. Det gir muligheter og utfordringer. Det siste har vi sett et nesten surrealistisk eksempel på de siste dagene. 12 drammensere fikk navnet Mohammed i 2013. Det er blitt påskudd for en innvandrerfientlig debatt på sosiale medier, og kirken blir beskyldt for å «blande seg inn i politiske debatter» og ikke være folkekirke for alle, skriver prosten i Drammen.

LES OGSÅ: Frp-profil går kraftig ut mot kirken

- Kirke for både Frp-politikere og romfolk

Han mener det er en selvfølge kirken skal ha en politisk røst, og at noe annet ville vært et svik mot forvalteransvaret.

- Vi er kirke for både Frp-politikere og Romfolk, for innvandrere og etnisk norske. De holdninger og verdier vi står for er teologisk og etisk forankret. Det har aldri vært slik at kirken kun skal hevde det alle er enig om.

Han mener det må jobbes politisk og holdningsskapende både innenfor kirken og i samfunnet for øvrig for at Norge skal være et raust, tolerant og inkluderende samfunn.

LES OGSÅ: - Viser lite toleranse og respekt

- Inkluderende samfunn

- Den norske kirke har hatt et mangeårig engasjement i innvandringspolitikk og integreringsarbeid. Vi vil være et integrerende felleskap og arbeider aktivt for et inkluderende samfunn i Drammen, avslutter prost Magelssen.

LES OGSÅ - Et tankekors at Mohamed er det mest populære guttenavnet

dt.no kommer tilbake med flere reaksjoner.