Byggesaker i Røyken - se hvem som har fått tillatelse, avslag eller pålegg

Bygningssjefen i Røyken har myndighet til å fatte vedtak i byggesaker på delegasjon. Her er vedtakene siste måned.