26 nye byggesaker godkjent i Røyken - fire fikk avslag

Bygningssjefen i Røyken kan behandle byggesaker på delegasjonsfullmakten. Her er sakene som er behandlet den siste måneden.