Nye byggesaker i Røyken: To avslag, to pålegg og 12 søknader innvilget

Bygningssjefen i Røyken kan behandle byggesaker på delegasjonsfullmakten. Her er sakene som er behandlet siste måned.